WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
08.03.2018

Cykl spotkań informacyjnych - konkursy na dotacje w 2018 roku

W miesiącu lutym i marcu 2018 roku w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi przy ulicy Dubois 118 odbył się cykl spotkań informacyjnych, które dotyczyły ogłaszanych Konkursów na dotacje w roku  bieżącym.

W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z założeniami konkursów na temat:

  • "Edukacji Ekologicznej w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019"
  • "Ekopracownii pod chmurką"
  • "Przyrodniczych pereł województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków"

Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem i wzięło w nim udział ponad 170 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego oraz instytucji edukacyjnych. Wśród uczestników było wiele osób reprezentujących placówki oświatowe. Podczas spotkań Fundusz reprezentowali:

  • Prezes Zarządu - Wojciech Miedzianowski,
  • Zastępca Prezesa Zarządu - Anna Górczyńska,
  • Kierownik Zespołu ds. Nieinwestycyjnych - Ewa Czarnecka,
  • Pracownicy Zespołu ds. Nieinwestycyjnych: Karolina Rzetelska i Katarzyna Nowak.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dziękuje za duże zainteresowanie spotkaniami i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące założeń ww. konkursów znajdują się na stronie internetowej www.zainwestujwekologie.pl  w zakładce ,,Konkursy" - konkursy na dotacje.