WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
20.04.2018

20 mln zł na wymianę pieców

W maju planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – II edycja.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 orz emisji CO2
w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, poprzez dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii realizowanych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zdania realizowane w budynkach/lokalach mieszkalnych polegające na likwidacji starych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowywanie, podobnie jak w pierwszej edycji programu, realizowane jest za pośrednictwem urzędów gmin/miast.

Treść programu dostępna jest tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz do składania wniosków!
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikami WFOŚiGW w Łodzi drogą mailową - doradztwo@wfosigw.lodz.pl lub pod numerami telefonów: 42 663 41 41, -42, -43, -44