WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
07.05.2018

Spotkanie informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego - Program Ograniczenia Niskiej Emisji - II edycja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja”.

Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach, tj. w dniu 09.05.2018 r. o godz. 12.30 oraz w dn. 10.05.2018 r. o godzinie 12.30  w siedzibie Funduszu w Łodzi przy ul. Dubois 118.

Program skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego, za pośrednictwem których mieszkańcy danej gminy będą mogli skorzystać z dofinansowania dla przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację starych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi.

Warunkiem umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie jest zlokalizowanie przedsięwzięcia na terenie Gminy, na obszarze której, w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012.

Prosimy o przekazanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w wybranym terminie do godz. 12.00 w dn. 08.05.2018 r. mailem na adres doradztwo@wfosigw.lodz.pl.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednostki. W przypadku dużego zainteresowania zostanie ustalony dodatkowy termin.