WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
14.06.2018

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków na wymiane pieców

w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja.

Nabór wniosków, który rozpoczął się z dniem 11 czerwca 2018 r. w związku ze znacznym przekroczeniem budżetu programu przez sumaryczną kwotę dotacji wskazanych w złożonych wnioskach zostaje wstrzymany z dniem 15 czerwca 2018 r.