WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
21.06.2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego pt.: ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Nabór skierowany jest do podmiotów (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) z terenu województwa łódzkiego, znajdujących się na liście, o której mowa w Porozumieniu w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30.10.2015 r., zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Środowiska. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w terminie od dnia 21 czerwca 2018 r. do dnia 16 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Funduszu), na formularzu znajdującym się do pobrania poniżej.

Pula środków Programu zaplanowana na rok 2018  w formie dotacji wynosi 11.227.000,00 zł., w tym:

NFOŚiGW- 5.376.000,00 zł

WFOŚiGW- 5.851.000,00 zł.


Załączniki: