WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
02.08.2018

Pierwsi Laureaci Konkursu ogłoszonego w ramach Programu Priorytetowego ,,Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja - wyłonieni

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż wyłoniono pierwszych Laureatów Konkursu o dotację i pożyczkę na zadania z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu ogłoszonego w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

Wykaz projektów objętych dofinansowaniem

Ostateczna Lista Laureatów zostanie przedstawiona w terminie zgodnym z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu, tj. do 30.09.2018 r.

Życzymy udanej realizacji projektów.