WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
09.10.2018

Zaproszenie POL-ECO

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz w Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska  zaprasza na konferencję szkoleniową „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii” w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. POIiŚ 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w dniu 22 października br na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul.Głogowska 14, pawilon nr 15, Poznań. Na spotkaniu planujemy przedstawić m.in.:

  • aktualną ofertę finansową przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (POIiŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW Poznań, RPO woj. wielkopolskiego);
  • program priorytetowy Czyste Powietrze - działania na rzecz likwidacji niskiej emisji oraz informacje na temat wniosku o dofinansowanie,
  • informacje o szkoleniach Energetyków Gminnych.

Szkolenie jest bezpłatne - NFOŚiGW pokrywa koszt wyżywienia oraz osób prowadzących szkolenie.

Poniżej szczegółowy program szkolenia.

Program POL-ECO

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa maksymalnie 2 osób (wypełnienie formularza on-line, dla każdej osoby oddzielnie) do dnia 11 października 2018 r.

Linka do formularza zgłoszeniowego:

http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-konferencje-pde-pol-eco-system-2018/

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Do 12 października osoby zakwalifikowane otrzymają mailowe potwierdzenie.