WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
02.11.2018

Laureaci Konkursu ogłoszonego w ramach Programu Priorytetowego ,,Przyrodnicze perły województw łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja - wyłonieni

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż wyłoniono ostatnich Laureatów Konkursu o dotację i pożyczkę na zadania z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu ogłoszonego w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

Wykaz projektów objetych dofinansowaniem

Życzymy udanej realizacji projektów.