WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 01.10.2008

  Nowe wzory umów o dofinansowanie w ramach PO IiŚ  Od dnia 26 września 2008 r. obowiązują uaktualnione wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla priorytetów od I do XIII. Wszystkie wzory umów wraz załącznikami są dostępne pod adresem:
  szczegóły

 • 01.10.2008

  SZKOLENIE "Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych" 25-26.09.2008 r

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25, 26 września 2008 r. w Łodzi odbyło się szkolenie na temat Praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Celem nowelizacji PZP jest odformalizowanie procedur udzielania zamówień publicznych oraz wyeliminowanie uregulowań zakwestionowanych przez Komisję Europejską jako niezgodnych z dyrektywami. szczegóły

 • 30.09.2008

  Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności  Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: szczegóły

 • 29.09.2008

  Informacja o wynikach naboru.

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Określenie stanowiska pracy: Starszy Inspektor w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych ? 2 etaty szczegóły

 • 24.09.2008

  Ogłoszenie na składanie ofert - badanie rocznego sprawozdania finansowego

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi za 2008 rok oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki (5 egzemplarzy) szczegóły

1 ... 234 235 236 237 238 ... 254