WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 03.07.2008

  Informacja o wynikach naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

  Informuję, że w związku z nie stawieniem się kandydata na kolejny etap rekrutacji w wyznaczonym terminie, nie rozstrzygnięto procedury naboru na w/w stanowisko . szczegóły

 • 03.07.2008

  Nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi

  szczegóły

 • 03.07.2008

  Nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Inspektora w WFOŚ i GW w Łodzi
  szczegóły

 • 01.07.2008

  Wyniki naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Realizacji Umów
  szczegóły

 • 30.06.2008

  Ogłoszenie o konkursie


  Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:
  Priorytetu I „ Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. „ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008)
  Priorytetu II „ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. „ Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008)
  szczegóły

1 ... 235 236 237 238 239 ... 248