WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 08.02.2008

  Nabór - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym szczegóły

 • 07.02.2008

  OPŁATA PRODUKTOWA

  Termin !!! OPŁATA PRODUKTOWA Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 35 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U.2001 Nr.63 poz.639) Wójt, Burmistrz, Prezydent, Zarząd związku gmin jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o rodzajach i ilości odpadów zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach na nie poniesionych w 2007 roku. szczegóły

 • 07.02.2008

  Komunikat - Dofinansowanie 2008

  Informujemy, że wnioski na 2008 rok o dofinansowanie zadań w formie pożyczek/dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki i wnioski w sprawie umorzeń pożyczek będą przyjmowane od dnia 14.01.2008 r. Formularze wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Funduszu w dniu 10.01.2008 r. szczegóły

 • 22.01.2008

  Zmarł Janusz Niewiadomski

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 05.02.2008 r. zmarł nasz Kolega i wieloletni pracownik Funduszu, Kierownik Zespołu Kontroli Zewnętrznej, Janusz Niewiadomski. szczegóły

1 ... 242 243 244 245 246