WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Bez stosowania Ustawy PZP

  • 11.05.2018

    Ogłoszenie o zamówieniu

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest przygotowanie i obsługa stoiska wystawienniczo-promocyjnego WFOŚiGW w Łodzi podczas imprezy plenerowej ,,Majówka w Ogrodzie" organizowanej w ramach obchodów 25-lecia WFOŚiGW w Łodzi na terenie Ogrodu Botanicznego w dniu 20 maja 2018 r.

    szczegóły