WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
24.10.2017

Rozstrzygnięcie pierwszego Konkursu w ramach Programu Priorytetowego: "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż rozstrzygnięto Konkurs o dotację i pożyczkę na zadania z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu ogłoszony w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu powstała możliwość przeprowadzenia rewaloryzacji 2 parków. 

Poniżej zamieszczamy wykaz zadań rozpatrzonych pozytywnie:

Wszystkim dziękujemy za udział w Konkursie, a Laureatom życzymy udanej realizacji projektów.