WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
22.03.2018

Edukacja Ekologiczna - nabór w trybie ciągłym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w 2018 roku Podmioty realizujące programy z dziedziny Edukacja ekologiczna, które dotychczas brały udział w Konkursie na dotację pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego”, mogą składać wnioski w trybie ciągłym do końca 2018 roku lub wyczerpania puli środków określonych na ten rok w ramach obowiązujących „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi” (URN nr 13/II/2018 z dn. 23.02.2018 r.) oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi” na 2018 rok.

Jednocześnie przypominamy, iż Wnioskodawcy realizujący projekty edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach mogą ubiegać się o dofinansowanie jedynie w ramach ogłoszonych Konkursów:

  • ,,Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019",
  • ,,Ekopracownia pod chmurką".