WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
26.03.2018

Warsztaty dotyczące wypełniania wniosku o udzielenie dotacji w ramach konkursu ,,Ekopracownia pod chmurką"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane na warsztaty dotyczące wypełniania wniosku o udzielenie dotacji w ramach ogłoszonego konkursu pn: ,,Ekopracownia pod chmurką".

Warsztaty odbędą się w Sali Edukacyjnej WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118.

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: kszyposzynska@wfosigw.lodz.pl do dnia 13.04.2018 r., do godziny 15.00. Ilość miejsc w poszczególnych dniach ograniczona do max. 30 osób - decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach zostanie Państwu wysłane w dniu 16.04.2018 r. do godz. 15.00. W przypadku dużego zainteresowania warsztatami ustalony zostanie dodatkowy termin.