WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
18.06.2018

Wyniki Konkursu ,,Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019"

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 14.06.2018 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania.

Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

Do pobrania:

Wszystkim dziękujemy za udział w Konkursie, a Laureatom życzymy udanej realizacji projektów.