WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
02.10.2018

Termin rozstrzygniecia konkursu ,,Ekopracownia pod chmurką"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż termin rozstrzygnięcia Konkursu „Ekopracownia pod chmurką” został wydłużony.

Decyzje o dofinansowaniu będą podejmowane w terminie do 128 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. Jednocześnie informujemy, iż wydłużono termin zakończenia zadania tj. osiągnięcia efektu rzeczowego do dnia 30.09.2019 r. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.