WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy o nagrodę Funduszu

powrót
09.06.2017

IV edycja Konkursu "EkoAktywni" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

Zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu "EkoAktywni" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego.

Do Konkursu można zgłaszać:

  • w kategorii "organizacja pozarządowa": organizacje pozarządowe prowadzące działalność proekologiczną oraz uzyskujące efekty ekologiczne co najmniej na terenie województwa łódzkiego, realizujące projekty i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, aktywizujące społeczność lokalną, kreujące liderów.

  • w kategoriia "osoba fizyczna": osoby podejmujące działania prowadzone na terenie województwa łódzkiego w dwóch podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych i edukacja ekologiczna. 

Konkurs ogłaszany jest w następujących kategoriach:

  • organizacja pozarządowa
  • osoba fizyczna, w podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych, edukacja ekologiczna.

Terminarz IV edycji Konkursu:

  • przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 29 września 2017 r.
  • rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów - do 17 listopada 2017 r.
  • uroczystość podsumowania konkursu - do 31 grudnia 2017 r.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 60 000,00 zł.

Więcej infomacji na temat Konkursu udziela Zespół ds. Promocji:

  • Wiesława Szczawińska, tel. 42 663 41 12, e-mail: wszczawinska@wfosigw.lodz.pl

Do pobrania: