WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Osoby fizyczne

Programy Priorytetowe dla osób fizycznych

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest - 2018 - nabór zakończony

Nazwa programu: Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego 2018-2019

Cel zadania: Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne.

Okres wdrażania: 2018

Pula środków do rozdysponowania: 600 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 90 % kosztów całkowitych Zadania

Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 2018 - nabór zakończony

Nazwa programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2018- 2019

Cel zadania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego, zwanych dalej Zadaniami.

Okres wdrażania: 2018

Pula środków do rozdysponowania: 12 000 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy


Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych - 2018 - nabór zakończony

Nazwa programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2018 -2019

Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na przyłączeniu budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnych w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych.

Okres wdrażania: 2018

Pula środków do rozdysponowania: 300 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy


Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania oczyszczalni ścieków - 2018 - nabór zakończony

Nazwa programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2018-2019

Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Okres wdrażania: 2018

Pula środków do rozdysponowania: 700 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracyArchiwum:

Programy Priorytetowe dla osób fizycznych

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 2017 - nabór zakończony

Nazwa programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018

Cel zadania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego, zwanych dalej Zadaniami

Okres wdrażania: 2017

Pula środków do rozdysponowania: 5 000 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - nabór zakończony

Nazwa programu:  Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2016 - 2017

Cel zadania:  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego, zwanych dalej Zadaniami.

Okres wdrażania: 2016

Pula środków do rozdysponowania: 5.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest - 2017 - nabór zakończony

Nazwa programu: Program priorytetowy "Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego 2017-2018"

Cel zadania: Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne

Okres wdrażania: 2017

Pula środków do rozdysponowania: 600 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 90 % lub 70 % kosztów całkowitych Zadania

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest - nabór zakończony

Nazwa programu:  Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego
Cel zadania:  Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierajacych azbest realizowanych przez osoby fizyczne
Okres wdrażania: 2016
Pula środków do rozdysponowania: 1.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 70% kosztów całkowitych zadania

Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - nabór zakończony

Nazwa programu:  Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2015 - 2016
Cel zadania:  Wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego
Okres wdrażania: 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 10.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest - nabór zakończony

Nazwa programu:  Program priorytetowy dla osób fizycznych dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w latach 2015-2016
Cel zadania:  Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne
Okres wdrażania: 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 4.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania oczyszczalni ścieków - 2017 - nabór zakończony

Nazwa programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018

Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Okres wdrażania: 2017

Pula środków do rozdysponowania: 500 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy


Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania oczyszczalni ścieków - nabór zakończony

Nazwa programu:  Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2015-2016
Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków (poś) o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej
Okres wdrażania: 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 1.600.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 2017 - nabór zakończony

Nazwa programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018

Cel zadania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego, zwanych dalej Zadaniami

Okres wdrażania: 2017

Pula środków do rozdysponowania: 5 000 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych - 2017 - nabór zakończony

Nazwa programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2017 -2018

Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na przyłączeniu budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnych w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych

Okres wdrażania: 2017

Pula środków do rozdysponowania: 400 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy


Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych - nabór zakończony

Nazwa programu: Program dla osób fizycznych realizujących przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2015 -2016
Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na przyłączeniu budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnych, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych
Okres wdrażania: 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 1.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

 

Program dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 2017 - nabór zakończony

Nazwa programu: Program priorytetowy dla wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych w latach 2017 - 2018

Cel zadania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków wielorodzinnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego, zwanych dalej Zadaniami

Okres wdrażania: 2017

Pula środków do rozdysponowania: 3 000 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

 


Informacja o końcu naboru wniosków o dofinansowanie w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego w Bankach współpracujących z Funduszem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w dniu 30 września 2014 r. upływa ostateczny termin składania w Bankach współpracujących z Funduszem  wniosków o dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych.

 

OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE


Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych (II edycja) - ograniczenie niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - nabór zakończony

Nazwa programu: Programpriorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Cel zadania: Wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z terenu województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych

Okres wdrażania: w latach 2013-2015
Pula środków do rozdysponowania: 8.400.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - III edycja - nabór zakończony

Nazwa programu: "Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest"

Cel zadania: Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne

Okres wdrażania: w latach 2014-2015
Pula środków do rozdysponowania: 2.400.000,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracyProgram priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalnie ścieków - II edycja - nabór zakończony

Nazwa programu:  "Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków"

Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej

 Okres wdrażania: w latach 2013-2015
 Pula środków do rozdysponowania: 2 000 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy