WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
27.12.2016

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dotyczy procedury naboru  na stanowisko: Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych.

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko:Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

1.

Stanisław Leszto

Piotrków Trybunalski


Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Test odbędzie się w dniu 29.12.2016 r. w sali edukacyjnej w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź) o godz. 11.00.

Kandydat wskazany powyżej powinien stawić się z dowodem osobistym. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny. 

Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, która odbędzie się w dniu 29.12.2016 r. o godz. 11.30  w sali edukacyjnej w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi.