WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
13.09.2018

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dotyczy procedury naboru  na stanowisko: Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko: Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

 

 

Nazwisko i Imię

 

 

Miejsce zamieszkania

 

1.

Joanna Gajda

Uszczyn

2.

Katarzyna Odolczyk

Nieborów

3.

Igor Reguła

Pabianice

4.

Grzegorz Wardęcki

Pabianice

5.

Bartłomiej Skonieczny

Łódź

6.

Izabela Stasiak

Łódź

7.

Magdalena Müller

Łódź

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu pisemnego testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejny etap odbędzie się w dniu 17.09.2018 r. w sali nr 1.10 w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź) o godz. 11:30 (test kwalifikacyjny) i 12:00 (rozmowa kwalifikacyjna).

Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.