WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
13.09.2018

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - Starszy inspektor w Zespole ds. Promocji

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dotyczy procedury naboru  na stanowisko: Starszy inspektor w Zespole ds. Promocji

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko: Starszy inspektor w Zespole ds. Promocji

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

LP. Nazwisko i Imię Miejsce zamieszkania

1.

Kamil Milczarek

Bielawy

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejny etap odbędzie się w dniu 17.09.2018 r. w sali nr 1.10 w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź) o godz. 11:00.

Kandydat wskazany powyżej powinien stawić się z dowodem osobistym. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.