WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
25.09.2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:
93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Określenie stanowiska pracy:
Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Grzegorz Wardęcki  zamieszkały w Pabianicach oraz Pani Katarzyna Odolczyk zamieszkała w Nieborowie.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Przeprowadzony test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji Kandydatów, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.