WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
25.09.2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starszego inspektora w Zespole ds. Promocji

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:
93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Określenie stanowiska pracy:
Starszy inspektor w Zespole ds. Promocji

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Kamil Milczarek zamieszkały w Bielawach.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji Kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.