WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Statut

Statut WFOŚiGW w Łodzi

W dniu 16 marca 2010 r. Sejmik Województwa Łódzkiego nadał Statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Samorządowej Osobie Prawnej.

Dokument ten określa przedmiot i zakres działalności Funduszu, którego celem jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przedstawia wewnętrzną organizację definiującą kompetencje Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

W dniu 28 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Łódzkiego zmienił Statut WFOŚiGW w Łodzi w zakresie sprawowania nadzoru nad jego działalnością.Do pobrania: