WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

W oparciu o Ustawę PZP

  • 30.04.2018

    Ogłoszenie o zamówieniu

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

    szczegóły